Стаття: «Зелені» енергетичні кооперативи в Україні
Пояснюємо законодавчі можливості розбудови енергетичних спільнот, Автор: Сергій Кравчук

Децентралізоване виробництво електроенергії та побудова джерел генерування якомога ближче до кінцевих споживачів є загальноєвропейською тенденцією. Очевидно, що відновлювані джерела енергії (ВДЕ) мають більше переваг порівняно з викопним паливом: «зелена» енергетика екологічно нейтральна, а її джерела можуть бути встановлені безпосередньо біля споживача. Особливо фотоелектричні та вітрові електростанції є лідерами децентралізованої генерації.

Створення нового джерела генерування електроенергії – це процес, який потребує значного обсягу інвестицій. Одним зі шляхів залучення капіталу є створення енергетичного кооперативу. Енергетичні кооперативи є об’єднаннями громадян, підприємств та організацій. Їхньою метою є реалізація різноманітних місцевих проєктів у сфері відновлюваної енергетики. Вони спрямовані на децентралізоване, екологічне і незалежне від компаній та концернів виробництво зеленої енергії.

Законодавче регулювання енергетичних кооперативів

Тренд з розвитку енергетичних кооперативів стимулює законотворців змінювати законодавчі передумови для реалізації енергетичних проєктів. Що ж про це кажуть актуальні українські закони? Діяльність енергетичних кооперативів регулюють, серед іншого, Закони України “Про альтернативні джерела енергії”, "Про кооперацію" та "Про споживчу кооперацію". Енергетичними кооперативами є юридичні особи, які виробляють, заготовляють або транспортують паливно-енергетичні ресурси. Вони можуть надавати й інші послуги, які задовольнятимуть потреби членів кооперативу чи територіальної громади та націлені на отримання прибутку.

Яка ж логіка роботи енергетичного кооперативу? Наприклад, приватна особа, яка не є  профільними інвестором в електроенергетичний сектор, може інвестувати (викупити) частину сонячної чи вітрової електростанції та отримувати постійний дохід від проданої енергетичним кооперативом електроенергії. Доволі зручною є модель продажу виробленої кооперативом електрики (електроенергії) Державному підприємству «Гарантований покупець» за зеленим тарифом. Проте, порівняно із введеною ставкою в 2009 році, нинішня вартість продажу електроенергії за зеленим тарифом суттєво знизилась. Тому учасники енергетичного кооперативу рішенням загальних зборів можуть прийняти рішення, що продаватимуть вироблену електроенергію іншому покупцю. Що для цього потрібно?

Вихід з балансуючої групи «Гарантованого покупця»

В липні 2022 року був прийнятий закон «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та подальшого  відновлення» (№ 7427). Він значно лібералізує процедуру заміни «Гарантованого покупця», який гарантує викуп усієї виробленої електроенергії, на іншого трейдера.

Так, кооперативи, які виробляють «зелену» енергію і продають її за зеленим тарифом або на аукціонах, мають право вийти з балансуючої групи «Гарантованого покупця», дотримуючись відповідних правил ринку та вимог. Тоді тимчасово призупиняється дія договору про купівлю-продаж електроенергії за зеленим тарифом чи про підтримку за результатами аукціону. Як наслідок, укладається додаткова угода про призупинення дії договору між «Гарантованим покупцем» та кооперативом. Енергетичні кооперативи мають право повторно увійти до балансуючої групи «Гарантованого покупця» та поновити дію договору купівлі-продажу електроенергії за «зеленим» тарифом.

Енергетичний кооператив як «активний споживач»

Хто ж купуватиме вироблену кооперативом електроенергію? На зміну «Гарантованому покупцю» може прийти те ж підприємство, де розміщений об’єкт ВДЕ енергетичного кооперативу. Так, 13 лютого 2023 року був зареєстрований проєкт Закону №9011, який покликаний внести зміни для удосконалення підтримки виробництва альтернативної енергетики. Проєкт передбачає, що споживач, до внутрішніх мереж якого приєднані відновлювані джерела енергії та установки зберігання енергії (батареї), набуває статусу «активного споживача». Таким чином, енергетичні кооперативи стануть «активними споживачами» власної електроенергії.

Така модель містить низку переваг для енергетичних кооперативів:

  • Енергетичні кооперативи, які володіють фотоелектричними панелями та установками накопичення електроенергії, можуть напряму приєднати свої установки до електричних мереж інших Споживачів без плати за таке приєднання.
  • Кооперативи можуть генерувати електроенергію в мережу оператора системи розподілу або передачі – в межах дозволеної на приєднання потужності.
  • Отримуючи статус активного споживача, енергетичні кооперативи можуть отримати доступ до довгострокового кредитного капіталу (5% на 10 років).
  • Продавати електроенергію Постачальнику електроенергії та накопичувати кошти на власному рахунку, щоб в майбутньому розраховуватись за спожиту електроенергію в години, коли споживання більше за виробництво електроенергії з власного джерела (net-metering). Втім, термін, протягом якого можуть накопичуватись такі кошти, – не більше 1 року.
  • Енергетичний кооператив не платить за розподіл та передачу електроенергії, яка потрапляє з сонячних панелей та батарей безпосередньо до електроустановок членів енергетичного кооперативу.

Така модель досить зручна, оскільки дозволяє реалізовувати електроенергію від енергетичного кооперативу кінцевому споживачу без нарахування плати за передачу та розподілу на обсяг спожитої електроенергії Споживачем з об’єкту енергокооперативу.

Майбутнє належить сміливим

Отож, вже зараз українські законотворці активно працюють над створенням сприятливих умов для роботи енергетичних кооперативів. Така модель енергетичної спільноти має великий потенціал для розвитку. Завдяки моделі вироблення спільної відновлювальної енергії члени енергокооперативів – домогосподарства, підприємства, громади тощо – можуть забезпечити свою енергетичну незалежність, знизити вартість платіжок за електрику, створити нові робочі місця та зробити важливий внесок в протидію змінам клімату.

Разом з цим, власні джерела генерації – це крок до підвищення енергетичної незалежності кожного домогосподарства та підприємства, що встановлює їх. Безперебійний процес виготовлення товарів та надання послуг неможливий без стабільного електрозабезпечення. Енергетичний кооператив - це ключ для енергетичної безпеки, яким можна скористатись вже сьогодні.

 

Сергій Кравчук, к.т.н., є досвідченим експертом на ринку електроенергії та директором компанії "KNESS Energy" в Україні.